Privacybeleid

Voorwoord:

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar u gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen u gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

1.  C-healthy:

Er zijn situaties waarin uw gegevens door C-healthy verzameld worden. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte bent waarvoor uw gegevens gebruikt worden en u dit kunt aangeven wanneer ongevallig. Vandaar deze verklaring. Indien u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door C-healthy, neem dan gerust contact op. 

c.healthy@hotmail.com | 0657895627 | Btw. Nr. NL002389653B36 | KVK Nr. 72061170

 

2.  Gebruik gegevens:

Er worden voor een aantal doeleindes persoonsgegevens verzameld door C-healthy & Zuurstofcoach. Deze worden hieronder toegelicht:

 • Voornaam en achternaam. Voor identificatie en inplannen individu.
 • E-mail adres. Voor het versturen van e-mail contact over afspraken, locaties, acties en meer.
 • Leeftijd. In verband met de veiligheid en kwaliteit van de behandeling en de intensiteit van de oefeningen. 
 • Beroep. In verband met de implementatie advies en de intensiteit van de oefeningen. 
 • Telefoonnummer. Voor het contact leggen, inplannen van afspraken en contact opnemen indien er complicaties oplopen met zicht op de geplande afspraak.
 • Overzicht ziektebeeld/aandoeningen. Informaties over de aanwezige
  ziektes in verband met de veiligheid en kwaliteit van de behandeling en de intensiteit van de oefeningen. 
 • Scores op uitgevoerde testen en vragenlijsten. Voor het uitwerken van vooruitgang, bepalen trainingsintensiteit en advies. 

Deze gegevens blijven maximaal 2 jaar na de laatste afspraak opgeslagen in het systeem.

 

     3. Opslag:

Uw gegevens worden binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving en met oog op het traject wat doorlopen wordt voor maximaal 2 jaar bewaard na het laatste contactmoment. Zodra je contact opneemt met C-healthy of met de Zuurstofcoach via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de e-mailserver. De e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.

 

     4. Beveiliging persoonsgegevens:

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door C-healthy of door eerder genoemde Zuurstofcoach worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

     5.  Uw rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij C-healthy en Zuurstofcoach vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met C-healthy of Zuurstofcoach. U krijgt dan een overzicht van de gegevens die wij van u hebben verzameld
 • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door C-healthy of Zuurstofcoach. 
 • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij C-healthy of Zuurstofcoach vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) : Wilt u niet dat C-healthy en Zuurstofcoach
  uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

     6.  Plichten:

C-healthy en Zuurstofcoach verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd
belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Zuurstofcoach. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde partij. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig voor het verifiëren van uw afspraken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen C-healthy en Zuurstofcoach de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn de gegevens te delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. C-healthy en Zuurstofcoach behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van C-healthy en Zuurstofcoach te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 


Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

c.healthy@hotmail.com
| 0657895627 | Btw. Nr. NL002389653B36  | KVK Nr. 72061170

 

       
 Samenvatting: 

1.  Vooruitstekend aan alle ondernemingen geeft de individu, klant of patiënt in kwestie toe akkoord te gaan met de ethische handels methode van C-healthy en Zuurstofcoach.

2.  Bij het ondertekenen van dit document hebben C-healthy en Zuurstofcoach toestemming tot het
tijdelijk opslaan van persoonsgegevens benodigd voor het traject bij de zuurstofcoach. De individu in kwestie heeft ten alle tijden recht op inzicht in deze gegevens en kan ten alle tijden aangeven indien hij/zij deze wilt vernietigen. 

3.  De gegevens die opgeslagen zijn worden uitsluitend voor beroepsgerelateerde activiteiten
gebruikt die van toepassing zijn tot de individu in kwestie. 

4.  Indien de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden worden deze alleen met extra toestemming doorgevoerd. Ook worden de gegevens voor externe doeleinden gebruikt indien deze anoniem zijn. 

 

 Algemeen voorwaarde

 

   1. Garantie:

Bij de behandelingen van de Zuurstofcoach heeft u geen garantie tot resultaat. De Zuurstofcoach en C-healthy is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer u geen vooruitgang boekt na het ondergaan van de begeleiding van de Zuurstofcoach. Er kan echter wel een kleine vergoed afgesproken worden indien met gebruik maakt van het geavanceerde pakket. Dit zou een bedrag van 50,- zijn die terug wordt gestort indien er op basis van de intake en de eindmeting er geen vooruitgang is geboekt.

 

   2. Kosten:

De kosten zijn bij het tekenen van de coaching overeenkomst besproken. Mogelijk is er getekend voor een ‘’traject’’ of zijn er individuele afspraken ingepland. De kosten van de individuele afspraken zijn op de website vermeld. De kosten van de verschillende trajecten zijn mondeling besproken. Deze kosten staan vast en zijn niet onderhandelbaar. De kosten zijn, tot de kennis van de Zuurstofcoach, niet declareerbaar. De Zuurstofcoach claimt dit ook niet en is niet aansprakelijk indien de verzekeraar de kosten niet vergoed.


   3. Betalingen:

De betalingen van de individuele afspraken dienen 24 uur voor de afspraak betaald te zijn. Indien dit niet het geval is vervalt de afspraak. De betalingen voor een desbetreffend traject dient binnen twee weken na de factuurdatum te zijn betaald door de cliënt. Indien dit niet wordt gedaan volgt er een waarschuwing en staan de activiteiten tot en met de betaling stil. Indien de cliënt het desbetreffende bedrag niet binnen een termijn van 4 weken na de factuurdatum heeft betaald aan de rekening van C-healthy (NL90INGB0666113599) worden er juridische maatregelen getroffen.


   4. Aansprakelijkheid:

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid buiten de praktijk i.v.m. het uitvoeren van de verkregen oefeningen. De Zuurstofcoach en C-healthy zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade de cliënt zichzelf of andere aandoet tijdens het uitvoeren van de oefeningen. De cliënt geeft ook zelf aan verantwoordelijk te zijn voor de medische toestand waar hij/zij zich in bevindt tijdens de begeleiding van de Zuurstofcoach. C-healthy en de Zuurstofcoach zijn beperkt in
het verkrijgen van inzicht in het medisch dossier van de cliënt. Vandaar houd de Zuurstofcoach en C-healthy de verantwoordelijkheid tot het wel of niet kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Zuurstofcoach bij de cliënt zelf.